"Szépség koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány


1995 óta működik iskolánkban a „SZÉPSÉG KOLDUSA” Oktatási és Nevelési Alapítvány.


Az alapítvány célja:

 • az iskola tanulóinak és tanárainak sokoldalú segítése,
 • szakmai felszerelésének javítása,
 • a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése,
 • a tanulókkal kiemelkedően foglalkozó pedagógusok, eredményeket elérő diákok elismerése, támogatása
 • egyéni, csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása
 • idegen nyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése
 • belső diákpályázatok támogatása

Az alapítvány céljaira elhelyezett összeghez, annak fennállásának idején bármikor hozzájárulhat hazai természetes és jogi személy, aki elfogadja az alapítvány célját és szabályzatát.
Az alapítvány célkitűzéseit nemcsak pénzügyi támogatással, hanem egyéb vagyoni juttatással, kedvezményes vagy díjtalan szolgáltatással is lehet segíteni.
Az alapítvány kezelője a kuratórium. Az alapítvány pénzeszközeit és tárgyi javait közérdekű célokra előzetesen meghirdetett pályázatok, feladatok teljesítése és kérelmek alapján lehet felhasználni. A pályázatokat, feladatok teljesítését a kuratórium bírálja el.

Az alapítvány nyílt, bármely személy, bármilyen értékkel csatlakozhat, részére felajánlást tehet
(1% is!), az alábbi bankszámlaszámon:

568000047 - 100004122

Az alapítvány adószáma:

18458367 - 1 - 06

 
 

A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola "Szépség koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány 2013-ben a támogatók SZJA 1%-nak felajánlásával

156.270 forintot kapott.

A befolyt összeget tanulmányi kirándulásokra, isolai rendezvényekre, tanulmányi versenyek, pályázatok díjazására, évvégi jutalmazásokra fordítottuk. A kuratórium ezúton is köszöni a felajánlásokat.

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!

 
 

 

A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola "Szépség koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány 2012-ben a támogatók SZJA 1%-nak felajánlásával

140.736 forintot kapott.

A befolyt összeget tanulmányi kirándulásokra, isolai rendezvényekre, tanulmányi versenyek, pályázatok díjazására, évvégi jutalmazásokra fordítottuk. A kuratórium ezúton is köszöni a felajánlásokat.

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!

 
 

 

A személyi jövedelemadó 1%-ának az alapítványnak átutalt összege 2011-ben:

211.131 Ft

A befolyt összeget felhasználtuk:

 • közözépfokú oktatás támogatására,
 • jutalomkönyvek vásárlására;
 • tanulmányi versenyek, iskolai pályázatok díjazására,
 • tanulmányi kirándulások támogatására.

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!

 
 

 

A személyi jövedelemadó 1%-ának az alapítványnak átutalt összege 2010-ben:

237.317 Ft

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!

 
 

A személyi jövedelemadó 1%-ának az alapítványnak átutalt összege 2009-ben:

223.783 Ft

A befolyt összeget felhasználtuk:

 • közözépfokú oktatás támogatására,
 • jutalomkönyvek vásárlására;
 • tanulmányi versenyek, iskolai pályázatok díjazására,
 • tanulmányi kirándulások támogatására.

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!

 
 

A személyi jövedelemadó 1%-ának az alapítványnak átutalt összege 2008-ban:

279.709 Ft

A befolyt összeget felhasználtuk:

 • közözépfokú oktatás támogatására,
 • jutalomkönyvek vásárlására;
 • tanulmányi versenyek, iskolai pályázatok díjazására,
 • tanulmányi kirándulások támogatására.

Kedves szülők, támogatók! Köszönjük!